Τελευταία Νέα

  • 14
  • ΦΕΒ
14.02.2017 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση στο ΦΕΚ τριών Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος

Δημοσίευση τριών Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, την εξυγίανση και την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα.