Τελευταία Νέα

  • 15
  • ΣΕΠ
15.09.2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Greek Banking System Overview - July 2022

Η παρουσίαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με τίτλο «Greek Banking System Overview» του Ιουλίου 2022 στόχο έχει την ενημέρωση με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο όλων των ενδιαφερομένων αναφορικά με βασικά στοιχεία της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την τρέχουσα συγκυρία.

 Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα - European Money Quiz

Το European Money Quiz είναι ένα παιχνίδι γνώσεων για το Χρήμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ