Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση διορθωτικού στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/881 «σχετικά με τον ENISA και με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών»

Στις 4 Ιουλίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/881 «σχετικά με τον ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια») και με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών» (γνωστός και ως “Cybersecurity Act”).

Στο διορθωτικό περιλαμβάνονται συνολικά 2 διορθώσεις για:

  • την αντικατάσταση του όρου «σύστημα» από τον όρο «σχήμα» σε όλο το κείμενο του Κανονισμού πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, και
  • την αιτιολογική σκέψη 92 του εν λόγω Κανονισμού.

Διορθωτικό Κανονισμού (ΕΕ) 2019/881