Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την 6μηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω φυσικών καταστροφών

Στις 10 Νοεμβρίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 6444) η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις: α) της 4ης, 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, γ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)».

Στην εν λόγω απόφαση περιγράφονται οι δικαιούχοι, το περιεχόμενο, αλλά και το χρονικό διάστημα της αναστολής, το οποίο ορίζεται στους έξι μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται τέλος, ότι η αναστολή αφορά ιδίως, στη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

ΦΕΚ Β' 6444/10.11.2023