Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημόσια διαβούλευση της BCBS για τα σενάρια κλιματικού κινδύνου

Στις 16 Απριλίου 2024, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης στη βάση ενός κειμένου (Discussion Paper) για τον ρόλο της ανάλυσης σεναρίων κλιματικού κινδύνου στην ενδυνάμωση της διαχείρισης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

Ειδικότερα, το εν λόγω κείμενο εξετάζει πώς η ανάλυση κλιματικών σεναρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη, ώστε να διευκολύνει τη διαχείριση και εποπτεία χρηματοπιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, ενώ μελετά τους στόχους των ασκήσεων ανάλυσης κλιματικών σεναρίων, καθώς και τα χαρακτηριστικά για τον σχεδιασμό και τη χρήση τους.

Η εν λόγω διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου 2024.

Δελτίο τύπου της BCBS