Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Ενημέρωση της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τους κινδύνους και τις αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε. – Άνοιξη 2024

Στις 30 Απριλίου 2024, η η Κοινή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESAs Joint Committee) δημοσίευσε την εαρινή της ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους και τις αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το σχετικό υλικό:

  • Οι κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε. παραμένουν αυξημένοι, στο πλαίσιο της επιβραδυνόμενης ανάπτυξης, του αβέβαιου περιβάλλοντος επιτοκίων και των τρεχουσών γεωπολιτικών συγκρούσεων.
  • Αναμένεται κλιμάκωση του πιστωτικού κινδύνου, καθώς μεγαλώνουν οι ανάγκες αναχρηματοδότησης, ιδίως αναφορικά με το χρέος υψηλής απόδοσης και την αγορά ακινήτων.
  • Ενώ η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού παραμένει σε υψηλά επίπεδα για τον τραπεζικό τομέα, προβλέπεται υποβάθμιση αυτής, όσο η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται.
  • Οι θέσεις κεφαλαίων και ρευστότητας των τραπεζών είναι ισχυρές, με το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να αγγίζει το 15,8% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να ξεπερνά το 160%, στο πλαίσιο της υψηλής κερδοφορίας του 2023.
  • Η επιδείνωση της γεωπολιτικής αστάθειας και η αυξανόμενη εξάρτηση από ψηφιακές λύσεις, εντείνει τους κινδύνους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια.

Ενημέρωση των ESAs - Άνοιξη 2024