Εκδηλώσεις - Ομιλίες

17th European SSM Round Table

Την Πέμπτη, 11 Μαΐου, η Τράπεζα της Ελλάδος συνδιοργάνωσε με το International Bankers Forum, το 17th Εuropean SSM Round Table με θέμα: “Beyond COVID-19 – Dealing confidentially with various obstacles”. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Την Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσώπησε ο Ανώτερος Διευθυντής, κ. Βασίλης Παναγιωτίδης, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο "Banking Sector Recommendations to Improve the SREP Process".