Εκδηλώσεις - Ομιλίες

1ο Συνέδριο "Εισηγμένες Εταιρείες" - Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Το 1ο Συνέδριο "Εισηγμένες Εταιρείες" πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, διά ζώσης, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με κύριο στόχο να αποτελέσει το forum συζήτησης και ανάδειξης των κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τις εισηγμένες εταιρίες.

Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τη διατύπωση προβληματισμών και τη σύνθεση προτάσεων από έγκριτους συμμετέχοντες, το συνέδριο συνέβαλλε αφενός στην ανάλυση των προβληματικών ζητημάτων και αφετέρου στην κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων, με σκοπό την εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών, τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.