Εκδηλώσεις - Ομιλίες

14th Annual Capital Link Sustainability Forum - Με την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Το 14ο ετήσιο Forum της Capital Link πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στις 28 Μαΐου.

Η φετινή θεματολογία, η οποία κινήθηκε γύρω από το τρίπτυχο «Βιωσιμότητα – Επενδύσεις - Ανάπτυξη», παρουσίασε τη σημασία της υιοθέτησης κριτηρίων ESG ως τη μόνη επιλογή για βιώσιμη ανάπτυξη, ταυτόχρονα με τη χρήση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων, σε μία εποχή με ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις σε όλους τους κλάδους.

Η ανάπτυξη της οικονομίας επανασχεδιάζεται και περιστρέφεται πλέον γύρω από την επενδυτική φιλοσοφία ESG, η οποία υιοθετείται ολοένα και περισσότερο, τόσο από τους επενδυτές όσο και από τους διαχειριστές κεφαλαίων.

Το Forum διοργανώθηκε από την Capital Link και έλαβε την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.