Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

Credit M Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων - Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία "Credit M", η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) προβαίνει σε περαιτέρω γνωστοποίηση της ενημέρωσης που έχει ήδη πραγματοποιήσει δια του τύπου η εν λόγω εταιρεία σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς την εταιρεία με την επωνυμία "CEPAL HELLAS FINANCIAL SERVICES A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ".

Η παραπάνω ενημέρωση παρατίθεται αυτούσια ως εξής:

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων