Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δήλωση Προέδρου ΕΕΤ κ Γκίκα Χαρδούβελη και βασικά συμπεράσματα από την 138η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ)

Η 138η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Μαΐου 2024. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, και την Acting Γενική Διευθύντρια, κα Χαρούλα Απαλαγάκη.

Δήλωση Προέδρου ΕΕΤ κ Γκίκα Χαρδούβελη μετά την 138η συνεδρίαση Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

Στη σημερινή προσπάθεια της Ευρώπης να ανταπεξέλθει τις πολλαπλές γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις και να καταστεί στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και αναπτυξιακά βιώσιμη, ο ρόλος του τραπεζικού τομέα είναι κομβικός.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες – ανάμεσά τους και οι ελληνικές – είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που θα προκύψουν από τις Ευρωεκλογές.  Στόχος είναι ένα αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, που θα ενισχύει  την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα και θα συμβάλλει στην ταχεία απελευθέρωση της αναγκαίας χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τράπεζες και ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουμε να συνεργαστούμε έχοντας ως προτεραιότητα την ενοποίηση των Κεφαλαιαγορών, την  ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, καθώς και την ανάπτυξη ενός στρατηγικού οράματος για τις ευρωπαϊκές ψηφιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα ισχυρές και, μέσω της συμμετοχής της ΕΕΤ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, λαμβάνουν ενεργό μέρος στον διάλογο για το ψηφιακό ευρώ, τον κανονισμό για τις υπηρεσίες πληρωμών, και την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά δεδομένα. 

Κοινός στόχος είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση ένα σαφές όραμα για τον θετικό ρόλο των τραπεζών στη Ευρωπαϊκή Ένωση, με οφέλη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς κινδύνους στον κυβερνοχώρο και χωρίς αρνητική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και της οικονομίας”.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, η ΕΤΟ εξέδωσε κείμενο με τα ακόλουθα βασικά σημεία:

Για να οικοδομήσουμε μια ανταγωνιστική Ευρώπη, πρέπει να θέσουμε τώρα τα σωστά θεμέλια

Με τις σημαντικές  ευρωπαϊκές εκλογές να απέχουν λιγότερο από ένα μήνα, η σταθερή υποστήριξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος κρίνεται απαραίτητη. Πρόκειται για μια κρίσιμη συγκυρία, που θα καθορίσει τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, και τελικά την ευημερία των πολιτών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) έχει την πεποίθηση  ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις που υπάρχουν  χωρίς τον τραπεζικό τομέα, δεδομένου του στρατηγικού του ρόλου στην παροχή ζωτικής σημασίας χρηματοδότησης, όπως περιγράφεται στις συστάσεις της ΕΤΟ για την επόμενη πενταετή  θητεία της Ε.Ε. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, απαιτείται μια στοχευμένη προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες, μαζί με τις κεφαλαιαγορές, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επιτυχία της Ευρώπης.

Ανατρέποντας τη φθίνουσα πορεία της Ευρώπης στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΟ συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 24 Μαΐου και συζήτησε τον ζωτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τράπεζες στον μετασχηματισμό της Ευρώπης.

Ο Christian Sewing, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ και Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Bank, δήλωσε:

«Τα επόμενα πέντε χρόνια μπορεί να είναι καθοριστικά για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πρέπει να απελευθερωθούν έκτακτες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία των ευρωπαίων πολιτών, να δοθεί ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη, να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και να εδραιωθεί η στρατηγική αυτονομία. Προκειμένου να φτάσουμε εκεί, χρειαζόμαστε ένα κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα  στην ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης, καθώς και την ανάπτυξη ενός στρατηγικού οράματος για τις ψηφιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην κοινωνία - δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τους φορείς χάραξης πολιτικής για να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή, για τις επόμενες γενιές».

Δεδομένου του διευρυνόμενου χάσματος ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να δράσει η Ευρώπη. Ως εκ τούτου, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ταχεία απελευθέρωση της κρίσιμης χρηματοδότησης. 

Ένας στρατηγικός τραπεζικός τομέας για μια ανταγωνιστική Ευρώπη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας πιστεύει ακράδαντα ότι οι ανταγωνιστικές και κερδοφόρες τράπεζες αποτελούν το θεμέλιο για μια ανοικτή,  ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη. Ο τομέας δεσμεύεται να συνεχίσει τις εργασίες με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την υλοποίηση ενός στρατηγικού οράματος για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και την οικοδόμηση ενός μέλλοντος στο οποίο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ευημερούν.

Προς ένα αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο

Ενώ η μεταρρύθμιση του τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση πέτυχε όσον αφορά την ανθεκτικότητα των τραπεζών, κατέστησε, ωστόσο, το πλαίσιο υπερβολικά πολύπλοκο και απρόθυμο να αναλάβει κινδύνους. Η απλοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο για το μέλλον, καταργώντας την πλεονάζουσα νομοθεσία και τις αλληλοκαλύψεις μεταξύ των διαφόρων νομοθετημάτων και των επιδιώξεων κάθε διαφορετικής πολιτικής.  Η κανονιστική υπέρβαση των νομοθετικών κειμένων (gold-plating) αποτελεί πηγή αναποτελεσματικότητας και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση κατά τη χάραξη πολιτικής και την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο τραπεζικός τομέας, οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές οφείλουν να συνεργάζονται για τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου που θα επιτρέπει στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο να παραμένει ανταγωνιστικός στις παγκόσμιες αγορές.

Η έναρξη ισχύος της «Βασιλείας ΙΙΙ» έχει οριστεί τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα στην Ε.Ε. συγκριτικά με άλλες μεγάλες δικαιοδοσίες. Στην παρούσα φάση, δεν είναι σαφές αν και πότε θα την εφαρμόσουν οι ΗΠΑ. Αυτό εγείρει πολύ σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα προνόμιά της που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων επιπέδου 1 για να διασφαλίσει ότι η θεμελιώδης αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε όλες τις δικαιοδοσίες, ώστε να διαφυλαχθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός. Από την άλλη πλευρά, είναι βασικό οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί να τηρούν τις εντολές που έλαβαν από τους συννομοθέτες της ΕΕ και να μην προσπαθούν να αλλάξουν το πνεύμα της τραπεζικής δέσμης μέτρων μέσω τεχνικών προτύπων.

Βελτίωση των κεφαλαιαγορών

Το επενδυτικό κενό της Ευρώπης υπολογίζεται σε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Η περαιτέρω ολοκλήρωση και ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union) – όπως παρουσιάστηκε από τον Enrico Letta – θα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης. Μια πρόσφατη κοινή έκθεση της ΕΤΟ επιβεβαίωσε ότι, στο εξής, οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές αντιμετωπίζουν μείωση της ανταγωνιστικότητας, ιδίως σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αποτελεί σημαντική απειλή για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και την ικανότητά της να χρηματοδοτήσει την καινοτομία, να υποστηρίξει τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού. Οι ανάγκες της Ευρώπης δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις τράπεζες ή τις κυβερνήσεις – η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω των κεφαλαιαγορών είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την επίτευξη ενός πιο αποτελεσματικού και χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου χρηματοδότησης. Προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσουν τα μέτρα που μπορούν να αυξήσουν γρήγορα τη χρηματοδοτική ικανότητα, όπως η ανάκαμψη της αγοράς τιτλοποιήσεων.

Η ψηφιακή χρηματοδότηση αποτελεί το κλειδί για την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης

Τα τελευταία πέντε χρόνια σημαδεύτηκαν από μια συντριπτική παραγωγή οριζόντιων και τομεακών πολιτικών για την ψηφιακή τεχνολογία, ενόψει των, συχνά, πρωτοφανών ευκαιριών και κινδύνων. Πλέον είναι καιρός να αξιολογήσουμε τον σωρευτικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, τη δυναμική της καινοτομίας και την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι εν εξελίξει νομοθετικές και τεχνικές διαδικασίες σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά δεδομένα, το ψηφιακό ευρώ, τον κανονισμό για τις υπηρεσίες πληρωμών, πρέπει να γίνουμε αντικείμενο διεξοδικώς αναλύσεων και ουσιαστικού διαλόγου χωρίς χρονική πίεση.  Εάν δεν προσδιοριστεί επακριβώς η περίμετρος τους, θα αποτύχουν να ανταποκριθούν στην πραγματική ζήτηση και να αποφέρουν συγκεκριμένα οφέλη σε όλους, θα τροφοδοτήσουν κινδύνους στον κυβερνοχώρο, και θα επηρεάσουν, επίσης, αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών και, ως εκ τούτου, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.  

Καθώς οι πολυάριθμες νομοθετικές απαιτήσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στη διάρκεια της θητείας του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, , είναι επίσης σημαντικό να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα, με μια μακροπρόθεσμη θεώρηση για το πού ενδείκνυται στρατηγικά και  αποτελεσματικά να διατεθούν οι τεράστιοι πόροι που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή τους, και με ένα σαφές όραμα για τις τράπεζες της Ε.Ε.

Στο σημείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία θα ήθελε να επισημάνει την αποχώρηση του Giovanni Sabatini από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ιταλικής Ένωσης Τραπεζών (ABI) και να τον ευχαριστήσει θερμά για τη σημαντική συνεισφορά του, ιδιαίτερα ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΟ για πολλά χρόνια, αλλά και γενικότερα, για τη συμβολή του στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.

 

HIGHLIGHTS FROM THE EBF BOARD - To build a competitive Europe, we must lay the right foundations now