Επικαιρότητα

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του Νόμου 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση

Στις 2 Ιουλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2713) η υπ’ αριθμ. Α. 1236 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τις διατάξεις της οποίας καθορίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του άρθρου 130 του Νόμου 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Η Απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2019.

ΦΕΚ Β’ 2713/2.7.2019