Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσέγγιση της ΕΕ στη θεματική της τεχνητής νοημοσύνης (‘AI Act’)

Στις 11 Μαΐου 2023, οι αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησαν το συμβιβαστικό τους κείμενο επί της πρότασης Κανονισμού για την προσέγγιση της ΕΕ στη θεματική της τεχνητής νοημοσύνης (‘AI Act’).

Δελτίο τύπου