Επικαιρότητα

Υιοθέτηση της πρότασης Κανονισμού για τα “crypto-assets” (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’) από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ

Στις 16 Μαΐου 2023, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “crypto-assets” σε συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο «τριμερούς διαλόγου» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ) που επετεύχθη τον Ιούνιο του 2022. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, αναμένεται η δημοσίευση του εν λόγω Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Δελτίο τύπου