Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις επί της πρότασης Κανονισμού «όσον αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ταυτότητα»

Στις 26 Μαρτίου 2024, υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ το τελικό συμβιβαστικό κείμενο του Κανονισμού. Πλέον, απομένει η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Δελτίο τύπου