Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Κώδικας φορολογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

Στις 29 Μαρτίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov”, έως τις 8 Απριλίου 2024, το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Κώδικας φορολογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Ειδικής επισήμανσης χρήζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • στο άρθρο 17 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση,
  • στο άρθρο 18 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας,
  • στο άρθρο 19 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ,
  • στο άρθρο 62 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία στην εφαρμογή σάρωσης “QR code appodixi” της ΑΑΔΕ,
  • στο άρθρο 63 περιλαμβάνονται διατάξεις για παραβάσεις σχετικές με τη διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης,
  • στο άρθρο 64 περιλαμβάνονται διατάξεις για Κυρώσεις λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων διασύνδεσης των τερματικών «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την ΑΑΔΕ,
  • στο άρθρο 94 περιλαμβάνονται διατάξεις ως προς το πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με σχετική τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 148 του Νόμου 4601/2019, και
  • στο άρθρο 95 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου με σχετική τροποποίηση του άρθρου 151 του Νόμου 4601/2019.

Σχέδιο Νόμου