Επικαιρότητα

Συνέδριο Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Στις 16 Απριλίου 2024, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διοργανώνει Συνέδριο, με συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από το εξωτερικό και την Ελλάδα, στη θεματική του Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.

 

 

Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί θεματική έκθεση στο Μικρό Χρηματιστήριο με δράσεις για μαθητές.
Η ΕΕΤ και τα Μέλη της αναγνωρίζουν την σημασία του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού και κυρίως των ευάλωτων ομάδων -όπως παιδιά, νέοι, γυναίκες, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας- και στοχεύουν στην ενδυνάμωση των χρηματοοικονομικών γνώσεών τους με την ουσιαστική συμβολή τους στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για το Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό.