Επικαιρότητα

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2023

Στις 8 Απριλίου 2024, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την έκθεση του Διοικητή της για το έτος 2023. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι κυριότερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην εγχώρια οικονομία το 2023, περιλαμβανομένων των εξελίξεων στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Έκθεση