Επικαιρότητα

Υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας ΦΗΜ και κατασκευαστών εμπορικών/ λογιστικών προγραμμάτων (ERP) για τους τύπους ΦΗΜ και ERP που διασυνδέονται με τερματικά EFT/POS

Στις 10 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2197) η υπ’ αριθμ. Α.1054 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έκταση εφαρμογής δήλωσης συμβατότητας,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για το περιεχόμενο δήλωσης συμβατότητας,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις δήλωσης συμβατότητας των οντοτήτων με αντικείμενο την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ που διασυνδέονται με τερματικά EFT/POS,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις δήλωσης συμβατότητας των κατασκευαστών ERP που διασυνδέονται με τερματικά EFT/POS,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον τρόπο, χρόνο και διαδικασία υποβολής των δηλώσεων συμβατότητας,
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για ειδικότερα ζητήματα, και
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024).

Η Απόφαση συμπληρώνεται από Παράρτημα με υπόδειγμα δήλωσης συμβατότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Β του 4987/2022 (ΚΦΔ).

ΦΕΚ Β’ 2197/10.4.2024

Δελτίο τύπου ΑΑΔΕ