Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSR’ και ‘PSD 3’)

Στις 24 Απριλίου 2024, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε τις προτάσεις της επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSR’ και ‘PSD 3’).

Η επεξεργασία της εν λόγω νομοθετικής δέσμης συνεχίζεται σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ. Μόλις υιοθετήσει το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τις προτάσεις του επί της εν λόγω νομοθετικής δέσμης, θα ξεκινήσει η διαδικασία «τριμερούς διαλόγου» (μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ) με στόχο την οριστικοποίηση των νομοθετικών προτάσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ξεκινήσει μετά τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών.

Δελτίο τύπου