Επικαιρότητα

Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ (Απρίλιος 2024)

Στις 25 Απριλίου 2024, η ΤτΕ δημοσίευσε την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην οποία εξετάζονται οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2023.

Στην έκθεση αυτή, η οποία δημοσιεύεται από την ΤτΕ σε εξαμηνιαία βάση, αξιολογούνται οι εξελίξεις, εντοπίζονται οι κύριοι παράγοντες των συστημικών κινδύνων του εγχώριου τραπεζικού τομέα και των λοιπών κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύεται η λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (ήτοι συστημάτων πληρωμών, συστημάτων διακανονισμού τίτλων και κεντρικών αντισυμβαλλομένων).

Έκθεση

Δελτίο τύπου