Επικαιρότητα

Τροπολογία για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel

Στις 29 Απριλίου 2024, κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων η υπ’ αριθμ. 163/16 τροπολογία, στο άρθρο 5 της οποίας πειρλαμβάνονται διατάξεις για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Η εν λόγω τροπολογία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο Νόμου  «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Σχέδιο Νόμου

Τροπολογία