Επικαιρότητα

Thessaly – Evros Pass - Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Στις 4 Ιουνίου 2024 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3172) η υπ’ αριθμ. 43962 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ειδική εφαρμογή του Thessaly και του Evros Pass βάσει του άρθρου 37 του ν. 5086/2024 (Α’ 23) Καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής και για την υλοποίηση της Δράσης».

    Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους δικαιούχους – ωφελούμενους της δράσης και τους αποκλεισμούς,
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την οικονομική ενίσχυση και τον επιμερισμό αυτής,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας από τα ΚΕΠ,
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης και ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας,
 • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις κατηγορίες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων,
 • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εκδίδουν τερματικά αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών (POS),
 • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία εκκαθάρισης της οικονομικής ενίσχυσης,
 • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τις διαλειτουργικότητες,
 • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις προθεσμίες και τη συνολική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος (ολοκληρώνεται στις 31/12/2025), και
 • στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024).

 

ΦΕΚ Β’ 3172/4.06.2024